Sigurnost plaćanja

Šifrovanje obezbeđuje povećanu sigurnost transakcije. SSL tehnologija štiti podatke povezane sa ličnim podacima i informacijama o plaćanju.