logo

Karakteristike:

  • Vijak sa finim navojem

Karakteristike:

  • Vijak sa grubim navojem

Karakteristike:

  • Vijak sa samoureznim vrhom