logo

Karakteristike:

 • Tipla opšte namene sa četvorostranim širenjem za veliku nosivost
 • Može se koristiti s različitim tipovima vijaka npr. s vijcima za drvo, ivericu ili lim
 • Ugrađeni elementi onemogućuju okretanje tiple u izbušenoj rup
 • Kragna tiple onemogućuje upadanje tiple preduboko u izbušenu rupu
 • Visoko kvalitetan najlon vrlo dugog roka trajanja
 • Otpornost na temperature od -40°C do +80°C

Karakteristike:

 • Četverostruko širenje u središnjem delu omogućuje visok stepen pričvršćivanja
 • Vrlo dobro uvrtanje vijka (vijak se ne može izvući iz tiple na krajevima)
 • Sigurno držanje
 • Stabilna forma onemogućuje odlamanje pri montaži
 • Sigurno držanje čak i u šupljim blokovima i poroznom betonu

Karakteristike:

 • Ekstra dugo područje širenja omogućuje optimalno pričvršćivanje u šupljim blokovima, i starim i poroznim građevinskim materijalima
 • Konstrukcija s krilima onemogućuje okretanje tiple pri montaži
 • Tipla je pogodna i za reduciranu dubinu postavljanja

Karakteristike:

 • Posebna tipla za izrazito velike nosivosti u siporeksu
 • Pogodna za pričvršćivanje u siporeksu pomoću vijaka za drvo
 • GB 12 uz korišćenje Apolo MEA sigurnosnih vijaka SSS ima građevinsko odobrenje (DIBt)
 • Nakon uvrtanja vijka, optimalno se širi na tri strane, pri čemu tipla formira zadnji rez
 • U siporeksu P4 mogu se koristiti sve Apolo MEA tiple za siporeks i za manje izbušene rupe; u P2 u pravilu bez prethodnog bušenja

Karakteristike:

 • Pogodna za pričvršćivanje pomoću vijaka za drvo i ivericu, za vodovodne cevi i šelne
 • Metalna tipla MSD u kombinaciji s vijcima odgovara tehničkim smernicama za plinske instalacije (TRGI 3.3.7.2.)
 • Nazubljeni spoljni deo omogućava sigurno pričvršćivanje na različitim podlogama

Karakteristike:

 • Vrlo pouzdana tipla prikladna za gotovo sve građevinske materijale
 • Četvorostrano širenje kod korišćenja u punim građevinskim materijalima odnosno stvaranje čvora u šupljim i pločastim građevinskim materijalima omogućava sigurno pričvršćavanje
 • Visoko kvalitetan polietilen osigurava trajnu elastičnost i stvaranje čvora na optimalan način
 • Prikladno ponašanje pri korišćenju s različitim vijcima i dimenzijama

Karakteristike:

 • Vrlo pouzdana tipla prikladna za gotovo sve građevinske materijale
 • Četvorostrano širenje kod korišćenja u punim građevinskim materijalima odnosno stvaranje čvora u šupljim i pločastim građevinskim materijalima omogućava sigurno pričvršćavanje
 • Visoko kvalitetan polietilen osigurava trajnu elastičnost i stvaranje čvora na optimalan način
 • Prikladno ponašanje pri korišćenju s različitim vijcima i dimenzijama

Karakteristike:

 • Tipla je prikladna za gotovo sve građevinske materijale. U punim građevinskim materijalima telo tiple se širi, a u šupljima stvara čvor
 • Moguće je korišćenje s vijcima za drvo i ivericu različitih promera
 • Visokokvalitetan polietilen osigurava trajnu elastičnost i onemogućava pucanje tokom godina

Karakteristike:

 • Specijalna tipla za sve vrste pričvršćivanja skela u punim građevinskim materijalima prema DIN 4420 i propisima u građevinarstvu
 • Najlonska tipla GR se za optimalan učinak koristi s vijkom s metalnim prstenom OES za visoke nosivosti
 • Tipla ima kapicu za zatvaranje

Karakteristike:

 • Vijak sa metalnim prstenom za visoke nosivosti
 • Oznake na vijku olakšavaju kontrolu pričvršćivanja