logo

PARABOND_CONSTRUCTION

Karakteristike:

 • Lepak K+D na bazi MS polimera
 • Elastični profesionalni lepak na bazi hibridnog polimera
 • Odlična adhezija više različitih materijala
 • Pogodno za prirodnni kamen i može da se boji
 • Boja: Bela, crna, siva, braon crvena i druge boje
 • Pakovanje: 290ml i 600ml
 • Tvrdoća (ISO 868): 40 Shore A
 • Modul na 100%
 • Izduživanje: 0,8 N/mm2
 • Izduživanje do kidanja: 230%
PARABOND_transparent

Karakteristike:

 • Lepak bezbojni na bazi MS polimera
 • Za sve spojeve i povezivanja gde je potrebna transparentnost
 • Boja: Providna
 • Pakovanje: 290ml
 • Tvrdoća (ISO 868): 30 Shore A
 • Modul na 100%
 • Izduživanje: 0,7 N/mm2
 • Izduživanje do kidanja: 150%
PARABOND600

Karakteristike:

 • Lepak na bazi MS polimera
 • Ekstremno jak sa visokom silom lepljenja.
 • Pogodan za lepljenje skoro svih materijala i svih površina
 • Izuzetno moćna i visoka početna adhezija
 • Boja: bela, crna, siva
 • Pakovanje: 290ml i salama 600ml
 • Tvrdoća (ISO 868): 60 Shore A
 • Izduživanje do kidanja: 230%
 • Nosivost na početku lepljenja: 300g/cm2
 • Krajnja nosivost: 24 kg/cm2
PARABOND800

Karakteristike:

 • Lepak na bazi MS polimera
 • Ekstremno jak sa visokom silom lepljenja.
 • Pogodan za lepljenje skoro svih materijala i svih površina
 • Izuzetno moćna i visoka početna adhezija
 • Boja: bela, crna
 • Pakovanje: 290ml
 • Tvrdoća (ISO 868): 65 Shore A
 • Izduživanje do kidanja: 160%
 • Nosivost na početku lepljenja: 600g/cm2
 • Krajnja nosivost: 24 kg/cm2